อัศวิน ชั่ง ตวง วัด / The Measurement Knight

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

ทุกครั้งที่ชาวเมืองขนมหวานมีปัญหาก็จะเรียกอัศวินชั่ง ตวง วัด มาช่วยแก้ไขเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบ่งแตงโมของลูกหมู วิธีทำขนมของคุณช้าง หรือเรื่องใครตัวยาวกว่ากันของงูสองพี่น้อง อัศวินชั่ง ตวง วัด ก็ช่วยแก้ปัญหาได้หมด จนกระทั่งเจ้ายักษ์มาบุกกินเมืองขนมหวาน เหล่าอัศวินและชาวเมืองจึงร่วมมือกันป้องกันใช้วิธีทั้งการชั่ง ตวง และวัด ขับไล่เจ้ายักษ์ออกไปได้อย่างน่าทึ่ง

• เพิ่มพูนทักษะด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก เรียนรู้การบอกขนาด ปริมาณ และปริมาตรสิ่งต่าง ๆ ด้วยการชั่ง ตวง และวัด
• เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์ ของใกล้ตัวในการชั่ง ตวง วัด เช่น เชือก ช้อนตวง
• เนื้อเรื่องอ่านสนุก ฝึกใช้ความคิดแก้ไขปัญหา ภาพประกอบสีสันสวยงาม

When the people of Sweet Town had a problem, they always called on the Measurement Knight to help them solve it. Whether it’s dividing Piggy’s watermelon, making Mr. Elephant’s desert, or comparing the lengths of the snake brothers, the Measurement Knight can help. When the giant intruded into Sweet Town, the Measurement Knight and the townspeople worked together to protect the town. With the measurement methods, the giant was pushed away.

• Improve children’s math skills by weighing and measuring objects to determine their size, quantity, and volume.
• Learn how to use materials and equipment and items nearby for weighing and measuring, such as a rope, a measuring spoon
• An amusing story that helps practice problem-solving skills with colorful illustrations.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the four virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit

PLAN FOR KIDS CO., LTD.

ชื่อ / NAME PLAN FOR KIDS CO., LTD.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Hello Kids Publisher
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER Hello Kids Publisher:-
Creating fun activity books and educational media for preschoolers and young children.
โทรศัพท์ / TEL +662 575 2559
อีเมล / EMAIL rights@planforkids.com
WEBSITE https://www.planforkids.com/
FACEBOOK https://www.facebook.com/planforkids
ETC
View Author posts