ป๋องแป๋งเป็นพี่แล้วครับ / Pong Pang is the Big Brother

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

เรื่องของป๋องแป๋งที่ต้องปรับตัวเมื่อมีน้อง ป๋องแป๋งทำกิจกรรมต่าง ๆ กับน้อง ทั้งร้องเพลง ชวนคุย ชวนเล่น สองพี่น้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ในท้ายเล่มมีเกร็ดความรู้สำหรับพ่อแม่เป็นเทคนิคในการสอนให้พี่รักน้อง และการสร้างวินัยเชิงบวกให้พี่รู้สึกดีกับน้อง

นิทานภาพคำกลอนชุดนี้ ช่วยฝึกให้ลูกคนพี่เป็นผู้ช่วยดูแลน้อง จะช่วยให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของพี่ที่ดี รู้สึกเป็นคนสำคัญ ภูมิใจที่ทำได้ ปลูกฝังให้พี่น้องรักและเกื้อกูลกันตลอดชีวิต

When Pong Pang had a younger sibling, he had to adjust. Pongpang and his younger brother did a lot of activities together, including singing, talking, and playing. The two brothers lived peacefully together. After the book, there are parental tips for teaching older children to love their younger siblings and creating the positive discipline to help them feel good about themselves.

This poetry picture book assists in training older children to care for the young to understand the roles and responsibilities of good elders, making them feel meaningful and happy to do so. It makes it easier for the siblings to love and support one another for the rest of their lives.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

มีผลงานนิทานมากมาย เช่น ชุดนิทานป๋องแป๋ง, ชุดคุณแม่สองขาชวนเล่นกับลูก, หัวใจแปลงร่าง, ผ้าของพ่อ ฯลฯ

Songkha has written many picture books such as Pong Pang Series, Mommy Songkha Plays with Kids Series, My Brother Has Autism, Dad’s Fabric, etc.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the four virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit

PASS AT KIDS PUBLISHING

ชื่อ / NAME
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER พาสแอดคิดส์
PASS AT KIDS PUBLISHING
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER 69/18-19 หมู่ 6 ถนนบรมราชชนนี แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
69/18-19, Moo 6, Baromrachachonnee Road, Talingchan, Bangkok, 10170
โทรศัพท์ / TEL 02 881 2840
อีเมล / EMAIL info@passeducation.com
WEBSITE www.passeducation.com
FACEBOOK passeducation
ETC
View Author posts