ลูกอ๊อด 10 ตัว / The 10 Tadpoles

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

มาร่วมผจญภัยไปกับลูกอ๊อดน้อยที่ค่อย ๆ เพิ่มจำนวนจาก 1 ถึง 10 ชวนให้เด็ก ๆ เรียนรู้เรื่องจำนวนและตัวเลข ได้ความรู้จากการสังเกตความเปลี่ยนแปลงร่างกายของเหล่าลูกอ๊อด ว่าสุดท้ายแล้วจะเติบโตเป็นอะไร

• นิทานภาพ ภาพประกอบสีสันสดใส
• เรียนรู้เรื่องจำนวนนับ 1-10
• เรียนรู้วัฏจักรชีวิตของลูกอ๊อด
• พัฒนาภาษา เสริมสร้างสติปัญญา

Let’s go on a journey with little tadpoles that gradually increase from 1 to 10. It encourages children to learn about quantities and numbers and to observe the changes in the bodies of the tadpoles to see what they are becoming.

• A colorful picture book.
• Learn about counting numbers from 1-10.
• Discover the tadpole’s life cycle.
• Language development and intelligence enhancement

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the four virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit

PLAN FOR KIDS CO., LTD.

ชื่อ / NAME PLAN FOR KIDS CO., LTD.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Hello Kids Publisher
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER Hello Kids Publisher:-
Creating fun activity books and educational media for preschoolers and young children.
โทรศัพท์ / TEL +662 575 2559
อีเมล / EMAIL rights@planforkids.com
WEBSITE https://www.planforkids.com/
FACEBOOK https://www.facebook.com/planforkids
ETC
View Author posts