ตำนานหิมพานต์ / The Himmapan Legend

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

สำรวจสัตว์มหัศจรรย์เหนือจินตนาการในป่าหิมพานต์ ป่าลี้ลับที่มนุษย์ธรรมดาไม่อาจไปถึง สนุกตื่นเต้นไปกับตำนานของสัตว์รูปร่างพิสดารชนิดต่างๆ ทั้งครุฑ นาค กินรี สิงห์ ฯลฯ และตามรอยไตรภูมิกถาเพื่อค้นหาที่ตั้งของป่าหิมพานต์  

Explore the magical creatures beyond imagination in the Himmapan Forest. A mysterious forest that normal humans cannot reach. Enjoy the thrill of legends of various bizarre creatures such as Garuda, Naga, Kinnaree, Singha, etc., and follow the story of Three Worlds According to King Phra Ruang to find the location of the Himmapan Forest.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

หนังสือดีเด่น สพฐ.
Outstanding Book Award (by OBEC)

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

รางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี
Outstanding Book Award for Children Aged 6-11 Years Old

อื่น ๆ / Other

เนื้อหาอื่นๆ
Other

รางวัล / Award

หนังสือดีเด่น สพฐ.
Outstanding Book Award (by OBEC)

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสวยงามสำหรับเด็ก
Honorable Mention Award for Children’s Beautiful Book

อื่น ๆ / Other

เนื้อหาอื่นๆ
Other

Class Publishing House Co.,Ltd.

ชื่อ / NAME ศิวโรจน์ ด่านศมสถิต
Siwaroj Dansamasatid
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด
Class Publishing House Co.,Ltd.
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER เราคือสำนักพิมพ์ที่มุ่งมั่นตั้งใจจะผลิตหนังสือสำหรับเด็ก ภายใต้ความเชื่อที่ว่า หนังสือที่ดีจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ เติบโต และค้นพบศักยภาพของตนเอง
We are a publisher that is committed to producing children’s books and has a belief that a good book will help children learn, grow, and discover their real potentials.
โทรศัพท์ / TEL +66 2 278 0378
อีเมล / EMAIL siwaroj@classpublishing.com , classpublishing.thailand@gmail.com
WEBSITE www.classpublishing.com
FACEBOOK classpublishing
ETC
View Author posts