พระเตมีย์และพระมหาชนก / Temiya and Mahajanaka

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

เรียนรู้พุทธศาสนาแต่เยาว์วัย เพื่อบ่มเพาะหัวใจให้มีธรรม ผ่านชาดกสองชาติแรกของทศชาติชาดก พระเตมีย์ ละเว้นไม่ก่อเวรกรรมทำบาป มุ่งมั่นประพฤติธรรมอันบริสุทธิ์ พระมหาชนก ความเพียรอย่างไม่ลดละ มุ่งมั่นบรรลุจุดหมายอันเป็นกุศล 

Learn Buddhism at a young age to cultivate a righteous heart through the first two lives of ten incarnations of the Buddha. Temiya, who refrained from committing any evil deeds, committed to conducting pure Dharma Mahajanaka, who had relentless endeavor committed to achieving charitable goals.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

หนังสือดีเด่น สพฐ.
Outstanding Book Award (by OBEC)

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือการ์ตูนและนิยายภาพสำหรับเด็ก
Honorable Mention Award for Nonfiction Book (in the category of comic and graphic novels for children)

อื่น ๆ / Other

เนื้อหาอื่นๆ
Other

Class Publishing House Co.,Ltd.

ชื่อ / NAME ศิวโรจน์ ด่านศมสถิต
Siwaroj Dansamasatid
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด
Class Publishing House Co.,Ltd.
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER เราคือสำนักพิมพ์ที่มุ่งมั่นตั้งใจจะผลิตหนังสือสำหรับเด็ก ภายใต้ความเชื่อที่ว่า หนังสือที่ดีจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ เติบโต และค้นพบศักยภาพของตนเอง
We are a publisher that is committed to producing children’s books and has a belief that a good book will help children learn, grow, and discover their real potentials.
โทรศัพท์ / TEL +66 2 278 0378
อีเมล / EMAIL siwaroj@classpublishing.com , classpublishing.thailand@gmail.com
WEBSITE www.classpublishing.com
FACEBOOK classpublishing
ETC
View Author posts