พระพุทธเจ้า พุทธปัญญา และชาดก / Buddha, Buddha Wisdoms and Jataka Tales

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

หนังสือพุทธประวัติ หลักธรรมและชาดก การแสวงหาหนทางดับทุกข์ของพระพุทธเจ้า สอนใจด้วยหลักธรรมและชาดกสำคัญในพระพุทธศาสนา เรียบเรียงเนื้อหาให้เข้าใจง่าย ภาพประกอบสวยงาม บ่มเพาะธรรมะให้เติบโตในหัวใจของเด็กๆ   

A Rabbit and a Squirrel are fighting. A Mole tries to repair the relationship by reminding both how that they helped each other to plant a fruit tree. Will good memories conquer the anger?
History of Buddha, doctrines, and Jataka tales is about Lord Buddha’s seeking a path of the cessation of suffering,practicing mind with Dharma doctrines and important Jataka in Buddhism written for easy reading with excellent illustrations and cultivating Dharma to grow in the hearts of children.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

หนังสือดีเด่น สพฐ.
Outstanding Book Award (by OBEC)

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2563 / 2020

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

รางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี (สารคดี)

Outstanding Book Award in the category of Non-fiction for children aged 6-11 years.

อื่น ๆ / Other

เนื้อหาอื่นๆ
Other

Class Publishing House Co.,Ltd.

ชื่อ / NAME ศิวโรจน์ ด่านศมสถิต
Siwaroj Dansamasatid
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด
Class Publishing House Co.,Ltd.
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER เราคือสำนักพิมพ์ที่มุ่งมั่นตั้งใจจะผลิตหนังสือสำหรับเด็ก ภายใต้ความเชื่อที่ว่า หนังสือที่ดีจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ เติบโต และค้นพบศักยภาพของตนเอง
We are a publisher that is committed to producing children’s books and has a belief that a good book will help children learn, grow, and discover their real potentials.
โทรศัพท์ / TEL +66 2 278 0378
อีเมล / EMAIL siwaroj@classpublishing.com , classpublishing.thailand@gmail.com
WEBSITE www.classpublishing.com
FACEBOOK classpublishing
ETC
View Author posts