ปิงปิงไม่ซนอีกแล้ว / Ping Ping Is Not Being Naughty Anymore

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

ปิงปิงชวนกันเล่นกับเนเน่ หลายเรื่องที่ชวนกันเล่น ก่อให้เกิดอันตราย เช่น น้ำร้อน ปีนตู้ สุดท้ายชวนกันเล่นซ่อนหา ปิงปิงไปซ่อนในเครื่องซักผ้า แล้วออกไม่ได้ จนกระทั่งแม่มาพบ

นิทานก่อนนอน สอนให้ระวังในการเล่นที่อาจไม่ปลอดภัย นิทานภาพคำกลอนเล่มนี้ ช่วยให้เข้าใจพัฒนาการในวัยนี้ของลูก และรู้วิธีปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม ช่วยให้ลูกเชื่อฟังมากขึ้น หนังสือสำหรับเด็ก 0-6 ปี

Ping Ping invited Ne Ne to play with her. Many of the things they did were dangerous, such as boiling water, climbing cupboards, and so on. They later played hide and seek. Ping Ping went to hide in the washing machine and couldn’t get out till her mother discovered her.

This bedtime story urges children to be cautious of possibly dangerous activity. This poetic picture book assists parents in better understanding their child’s growth at this age and how to adjust their behavior accordingly. It helps your child in being more disciplined. Books for children aged 0–6 years.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the four virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit

PASS AT KIDS PUBLISHING

ชื่อ / NAME
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER พาสแอดคิดส์
PASS AT KIDS PUBLISHING
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER 69/18-19 หมู่ 6 ถนนบรมราชชนนี แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
69/18-19, Moo 6, Baromrachachonnee Road, Talingchan, Bangkok, 10170
โทรศัพท์ / TEL 02 881 2840
อีเมล / EMAIL info@passeducation.com
WEBSITE www.passeducation.com
FACEBOOK passeducation
ETC
View Author posts