ปิงปิงไม่ใส่หน้ากาก / Ping Ping Is Not Wearing a Mask

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

ปิงปิงเป็นหวัด จึงต้องหยุดเรียน แต่พอเนเน่มาหา ก็อยากจะไปเล่นกับเพื่อน แม่บอกให้ใส่หน้ากากอนามัยก่อนจึงไปเล่นได้ แต่ปิงปิงก็รำคาญ เพื่อน ๆ จึงไม่ยอมเล่นด้วย

นิทานก่อนนอน สอนลูกให้ป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อ ลดการแพร่กระจายเชื้อและล้างมืออย่างถูกวิธี เป็นนิทานภาพคำกลอน หนังสือสำหรับเด็ก 0-6 ปี

Due to a cold, Ping Ping was unable to attend school. But when Ne Ne showed up there, she wanted to play with her. Her mother told her to put on a mask before going to play. Ping Ping, on the other hand, was irritated, so her friends refused to play with her.

This bedtime story teaches kids how to protect themselves from contagious diseases, how to prevent the spread of infection, and how to properly wash their hands. This is a poetic picture book for children aged 0–6.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the four virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit

PASS AT KIDS PUBLISHING

ชื่อ / NAME
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER พาสแอดคิดส์
PASS AT KIDS PUBLISHING
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER 69/18-19 หมู่ 6 ถนนบรมราชชนนี แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
69/18-19, Moo 6, Baromrachachonnee Road, Talingchan, Bangkok, 10170
โทรศัพท์ / TEL 02 881 2840
อีเมล / EMAIL info@passeducation.com
WEBSITE www.passeducation.com
FACEBOOK passeducation
ETC
View Author posts