เป๊าะแป๊ะ อย่าใช้เยอะแยะ / Por Pae Don’t Waste It

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

สนุกสนานหรรษาไปกับนิทานอ่านแรปส่งเสริมคุณธรรม ลงท้ายเสียงสระแอะ เรื่อง “เป๊าะแป๊ะ อย่าใช้เยอะแยะ” ที่จะช่วยปลูกฝังความประหยัดให้กับเด็ก ๆ ผ่านเรื่องราวของป่าดินสอที่ถูกใช้หมดไม่รู้ค่า มีเพียงกระต่ายน้อยที่รู้จักใช้ จึงได้รับพรวิเศษจากเทวดา ซึ่งถ่ายทอดด้วยสำนวนชวนอ่าน พร้อมภาพประกอบสี่สี น่ารัก ชวนติดตาม ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และแฝงคติธรรมที่ดีงามในการดำเนินชีวิตไปพร้อม ๆ กัน

Have fun and enjoy reading the morality rap story that contains the vowel sound “-ae .” The story of the depleted Pencil Forest in “Por Pae, Don’t Waste It” will teach kids about saving. Only the little bunny understood how to preserve it. As a result, the angel bestowed a wonderful blessing on him. This book uses rhetoric to entice readers, and when combined with its magnificent four-color illustrations, it provides children with both entertainment and moral guidance in life.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the four virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit.

PASS AT KIDS PUBLISHING

ชื่อ / NAME
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER พาสแอดคิดส์
PASS AT KIDS PUBLISHING
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER 69/18-19 หมู่ 6 ถนนบรมราชชนนี แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
69/18-19, Moo 6, Baromrachachonnee Road, Talingchan, Bangkok, 10170
โทรศัพท์ / TEL 02 881 2840
อีเมล / EMAIL info@passeducation.com
WEBSITE www.passeducation.com
FACEBOOK passeducation
ETC
View Author posts