ข้าวสวยข้าวต้ม ไปเที่ยวสนุกจัง / Kao Suay and Kao Tom Like to Go Out

ข้าวสวยข้าวต้ม ไปเที่ยวสนุกจัง_11

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

พ่อแม่พาข้าวสวยข้าวต้มไปเที่ยวงานวัด ข้าวสวยข้าวต้มได้เรียนรู้การต่อคิวเพื่อเล่นบ้านบอล การนั่งในร้านอาหารเพื่อไม่ไปชนหรือรบกวนใคร การงดใช้เสียงในสถานที่ต้องการความสงบเช่นโบสถ์พระ และมารยาทในการดูหนัง สองพี่น้องจึงเที่ยวงานวัดได้อย่างสนุกสนาน อิ่มท้องและอิ่มใจ

Their parents took Kao Suay and Kao Tom to the fun fair at the temple. Both learnt how to line for a ball pit, how to sit in a restaurant without bumping into or bothering people, how to remain silent in a peaceful area like a temple chapel, and how to watch movies properly. They both had a terrific time at the fair and came away feeling quite full and blessed.

ข้าวสวยข้าวต้ม ไปเที่ยวสนุกจัง_11
ข้าวสวยข้าวต้ม ไปเที่ยวสนุกจัง_2

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

ข้าวสวยข้าวต้ม ไปเที่ยวสนุกจัง_11
รางวัล / Award

ข้าวสวยข้าวต้ม ไปเที่ยวสนุกจัง
Kao Suay and Kao Tom Like to Go Out

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2563 / 2020

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

หนังสือคัดสรร มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (Bookstart) ปี 2563
Selected Book by Books for Children Foundation (Bookstart) in 2020

Amarin Printing and Publishing Public Company Limited

ชื่อ / NAME Patcharee Boonchauy
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER AMARIN GROUP has become an omni – media firm with its businesses covering On Print, Online, On Air, On Ground and On Shop platforms. Each of these platforms have also pursued constant development, in line with its founder’s aspiration, to achieve the goal go delivering precious experiences to every stage of people’s life for a happy and prosperous society.
โทรศัพท์ / TEL +66 2 422 9999
อีเมล / EMAIL foreignrights@amarin.co.th
WEBSITE www.amarin.co.th
FACEBOOK naiinfanclub
ETC
View Author posts