ผ้าห่มวิเศษของนิ้งหน่อง / Ningnong’s Magic Blanket

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

ย้อนเวลาสู่โลกล้านปีกับเรื่องราวของเหล่าไดโนเสาร์ตัวน้อยต่างสายพันธุ์ ผ่านนิทานภาพสีสันสดใส ครั้งนี้เหล่าไดโนน้อยมาพร้อมกับของวิเศษบางอย่าง ซึ่งแท้จริงแล้ว ของวิเศษเหล่านั้น ไม่ได้เกิดจากเวทมนตร์หรือปาฏิหาริย์ใดๆ แต่เกิดจากความรู้สึก ที่พวกเขาให้คุณค่ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจเกิดจากหัวใจที่มุ่งมั่นและสองมือของเหล่าไดโนน้อยนั่นเอง

นิ้งหน่องกลัวความมืดมาก แต่เขาเชื่อว่าผ้าห่มวิเศษของปู่ตุ้มตุ้ยจะช่วยให้หายกลัวได้ แต่แล้วคืนนั้น กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น นิ้งหน่องต้องตกอยู่ในความมืดเพียงลำพัง โดยปราศจากผ้าห่มวิเศษ ความมืดจะน่ากลัวสักแค่ไหน แล้วนิ้งหน่องจะเอาชนะความกลัวได้อย่างไร

Back in time to the world of millions of years ago, with stories of different species of little dinosaurs through a colorful picture book. This time the little dinosaurs came with some magic items, although those magical things were not created by any magic or miracle, but by the feelings of something they valued, or something created by their determined hearts and hands.

Ning Nong was very afraid of the dark. But he believed that Grandfather Toom Tui’s magic blanket would help alleviate fear. But then, one night, the unexpected happened. Ning Nong had to be alone in the dark. Without a magic blanket. How terrifying would the darkness be? So how can Ning Nong overcome fear?

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา จบปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย ด้วยความที่เป็นคนชอบอ่านนิทานและวรรณกรรมตั้งแต่เด็ก จึงทำงานเป็นนักแปลอิสระ จากนั้นได้เข้ามาทำงานที่ แปลน ฟอร์ คิดส์ เป็นผู้สร้างสรรค์เรื่องราวของแก๊งไดโนป่วนขวัญใจเด็กๆ

Manisa Palakawong Na Ayutthaya received a bachelor’s degree from the Faculty of Arts at Silpakorn University and a master’s degree in Public Administration from Monash University, Australia. As a person who has liked to read fairy tales and novels since she was little, she became a freelance translator. Then she started working with Plan For Kids to create the beloved playful dinosaur gang.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the four virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit

PLAN FOR KIDS CO., LTD.

ชื่อ / NAME PLAN FOR KIDS CO., LTD.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Hello Kids Publisher
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER Hello Kids Publisher:-
Creating fun activity books and educational media for preschoolers and young children.
โทรศัพท์ / TEL +662 575 2559
อีเมล / EMAIL rights@planforkids.com
WEBSITE https://www.planforkids.com/
FACEBOOK https://www.facebook.com/planforkids
ETC
View Author posts