ตุ๊บปองไปดูเพลงเตาะแตะ / Toobpong Watching Tor Tae Performance

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

พ่อแม่พาตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองไปดูเพลงเตาะแตะ พ่อเพลงแม่เพลง เล่นเรื่อง ลูกกวางจอมแก่น เป็นเรื่องราวของลูกกวางสามตัวที่ พากันแอบหนีคุณครูออกจากห้องเรียนไปเล่นที่ท้ายทุ่ง มีหมาป่าตัวหนึ่งมาเห็น จึงจ้องจะจับลูกกวางกิน แต่โชคดีที่ครูกวาง และเพื่อน ๆ ออกมาตามหาจนเจอ หมาป่าจึงต้องเดินหนีไป โดยที่ไม่ได้กินลูกกวางดั่งใจหมาย

นิทานเพลงพื้นบ้าน หนังสือเรื่องนี้สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นคำคล้องจอง เพื่อมุ่งเน้นให้การอ่านเกิดความสนุกสนานยิ่งขึ้นด้วยรูปแบบของภาษาที่เน้นเสียงและจังหวะของคำ คล้ายภาษาดนตรี คำบางคำจึงเขียนให้ออกเสียงใกล้เคียงกับเสียงพูด เพื่อเพิ่มอรรถรสในการเล่านิทานและอ่านหนังสืออย่างมีชีวิตชีวา นอกจากนี้ยังจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเสียงวรรณยุกต์ได้อีกด้วย

• เรียนรู้การแสดงและเพลงพื้นบ้านไทยที่น่าสนใจ เพลงเตาะแตะ
• ส่งเสริมให้เด็ก ๆ เรียนรู้วัฒนธรรมไทย
• ผ่านคำกลอนแสนสนุก และฟังเสียงขับร้องเพลงพื้นบ้านจากตุ๊บปอง
• ได้ข้อคิดสอนใจจากนิทานที่เล่าผ่านเพลงพื้นบ้าน

*ฟรี! Scan QR Code ที่หน้าปก : ฟังตุ๊บปองร้องเพลงเตาะแตะ

It is the story of the three fawns who sneaked out of a classroom and went to play in the back of a field. When a wolf saw them, he tried to eat them. Fortunately, their teacher and friends came out in search of the fawns. The wolf had no choice but to leave. He couldn’t eat the fawns as planned.

This folk tale storybook was written in the form of a rhyme. To focus on making reading more enjoyable with language patterns that emphasize the sounds and rhythms of words to mimic a musical language. To enhance the lively enjoyment of storytelling and reading books, some words are written to sound like the spoken word. It is also an alternative way to promote the learning of tonal sounds

• Learning about interesting Thai performances and folk songs like “Tor Tae Song”
• Encouraging children to learn about Thai culture
• Through reading amusing poems and listening to folk songs sung by Toobpong
• Obtaining lessons from stories told through folk songs

*Free Scan QR Code at the front cover : Listen to Toddler Song by Toobpong

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

ตุ๊บปอง ทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่านในเด็กและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 30 ปี ผลงานของตุ๊บปองกว่า 100 เล่ม ได้รับรางวัลระดับชาติและได้รับการคัดสรรจากองค์กรต่างๆ ให้เป็นหนังสือดีสำหรับเด็กวัย 0-5 ปี และกว่า 20 เล่ม ขายลิขสิทธิ์ต่างประเทศ

Toobpong has been working in life quality improvement for 30 years, organizing learning activities and encouraging children and families to read. Over 100 volumes of his work have received national awards. Various organizations have recommended his works as books for children aged 0-5 years, with over 20 versions sold internationally.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the four virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit

PLAN FOR KIDS CO., LTD.

ชื่อ / NAME PLAN FOR KIDS CO., LTD.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Hello Kids Publisher
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER Hello Kids Publisher:-
Creating fun activity books and educational media for preschoolers and young children.
โทรศัพท์ / TEL +662 575 2559
อีเมล / EMAIL rights@planforkids.com
WEBSITE https://www.planforkids.com/
FACEBOOK https://www.facebook.com/planforkids
ETC
View Author posts