ความน่าจะเป็น / The Sad Part Was

The Sad Part Was edited

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

หนังสือรวมเรื่องสั้นเกี่ยวกับชีวิตร่วมสมัยที่หลากหลาย

A story collection about various areas of contemporary Thai life.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

ปราบดา หยุ่น เป็นนักเขียน นักออกแบบ และคนทำภาพยนตร์

Prabda Yoon is a writer, designer, and filmmaker.

The Sad Part Was edited

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

รางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
National Book Development Board Awards

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2544 / 2001

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

รางวัลวร

รางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2544
Honorable Mention Award in 2001 from National Book Development Board Awards

รางวัล / Award

Southeast Asia Write Award 2002 (SEA Write)

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2545 / 2002

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)
Best Creative Literature Award of ASEAN (SEA Write)

TYPHOON BOOKS สำนักหนังสือไต้ฝุ่น

ชื่อ / NAME ปราบดา หยุ่น
Prabda Yoon
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER สำนักหนังสือไต้ฝุ่น
TYPHOON BOOKS
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER สำนักพิมพ์ขนาดเล็กก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548
A small independent press founded in 2005 
โทรศัพท์ / TEL 0802187770
อีเมล / EMAIL typhoonstudio@yahoo.com
WEBSITE www.typhoonbooks.com
FACEBOOK typhoonstudiothailand
ETC Twitter: @TyphoonBooks
Instagram: typhoonstudiothailand
View Author posts