ดินสอวิเศษของจี๊ดจ๊าด / Jeed Jard’s Magic Pencil

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

นิทานเรื่องนี้ช่วยให้เด็ก ๆ มีความมั่นใจและมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์งานศิลปะ เติมเต็มจินตนาการ ไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ หรือทำงานใด ๆ ที่สำคัญคือแรงสนับสนุนจากคนในครอบครัว เพื่อให้เด็ก ๆ เติบโตทั้งร่างกายและจิตใจอย่างมีคุณภาพ

จี๊ดจ๊าดกำลังหัดวาดรูป คุณปู่ตุ้มตุ้ยจึงมอบดินสอวิเศษให้หนึ่งแท่งและบอกว่า ดินสอนี้จะทำให้รูปที่วาดดูเหมือนมีชีวิต แต่วาดเท่าไรก็ยังไม่เหมือนสักที ดินสอวิเศษจะช่วยให้ภาพวาดของจี๊ดจ๊าดดูเหมือนมีชีวิตได้อย่างไรกันนะ… โอ้โฮ! เพื่อน ๆ มาขอให้จี๊ดจ๊าดวาดรูปให้กันเต็มไปหมดเลย เพราะอะไรกันนะ  

This story helps children gain confidence and determination in creating art, fulfill their imagination, and never stop trying new things or doing anything. The important thing is the support of their family so that they grow up both physically and mentally with quality.

Jeed Jard was learning to draw. Grandfather Toom Tui gave him a magic pencil and told him that this pencil would make a drawing look like it had come to life. But no matter how much he drew, it was still not like one. How could a magic pencil help Jeed Jard’s drawings come to life? Whoa! Why did his friends come to ask Jeed Jard to draw pictures?

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา จบปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย ด้วยความที่เป็นคนชอบอ่านนิทานและวรรณกรรมตั้งแต่เด็ก จึงทำงานเป็นนักแปลอิสระ จากนั้นได้เข้ามาทำงานที่ แปลน ฟอร์ คิดส์ เป็นผู้สร้างสรรค์เรื่องราวของแก๊งไดโนป่วนขวัญใจเด็กๆ

Manisa Palakawong Na Ayutthaya received a bachelor’s degree from the Faculty of Arts at Silpakorn University and a master’s degree in Public Administration from Monash University, Australia. As a person who has liked to read fairy tales and novels since she was little, she became a freelance translator. Then she started working with Plan For Kids to create the beloved playful dinosaur gang.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the four virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit

PLAN FOR KIDS CO., LTD.

ชื่อ / NAME PLAN FOR KIDS CO., LTD.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Hello Kids Publisher
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER Hello Kids Publisher:-
Creating fun activity books and educational media for preschoolers and young children.
โทรศัพท์ / TEL +662 575 2559
อีเมล / EMAIL rights@planforkids.com
WEBSITE https://www.planforkids.com/
FACEBOOK https://www.facebook.com/planforkids
ETC
View Author posts