ตำนานท่าเตียน / The Legend of Tha Tien

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

ตำนานท่าเตียน เล่าเรื่องเป็นกลอนคล้องจอง สอนให้เด็กอ่าน เด็กจำได้ง่าย พ่อแม่อ่านกับลูก ชวนเล่นต่อคำ เด็ก ๆก็จะสนุกกับกับการเล่น และตั้งใจฟัง เราสามารถเล่าความหมายของคำต่าง ๆ ให้ลูกฟัง และหาภาพประกอบสถานที่จริงให้เด็ก ๆ ด้วยก็ได้ สิ่งที่หนังสือตำนานท่าเตียน ให้ข้อคิดสำคัญแฝงไว้ด้วยคือ การคิดก่อนทำ ใช้สมองมากกว่าใช้กำลัง และที่สำคัญอย่าขาดสติ นำเสนอในรูปแบบคำกลอนอ่านง่าย พร้อมภาพประกอบสี่สีสวยงาม และป๊อปอัพตื่นตาตื่นใจ ช่วยกระตุ้นความสนใจของเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี
เรื่องราวของเพื่อนรัก ต้องมาโกรธกันก็เพราะขาดสติจากการไปดื่มสุรา จนสุดท้ายต้องถูกสาปให้ยืนเฝ้าประตูวัดไปชั่วนิรันดร ที่ยังยืนเฝ้าประตูเพราะความขาดสติของตัวเองมาจนทุกวันนี้  

The legend of Tha Tian is telling stories in a rhyming way. It will teach children to read and remember easily. Parents can read with their children by inviting them to play with words. They will enjoy the meaning of words their parents are telling and explaining. If there are illustrations or photos of the place for children, that’s perfect. The essential idea behind this picture is to think before you act, use your brain rather than force. And importantly, do not lose consciousness. They were quickly reading with the rhymes and 4 – color
illustrations! Nice popup book! It pulses children’s interest as well.

The best friends’ stories had to be angry with each other due to the lack of consciousness resulting from alcohol drinking. Finally, they were cursed as giants who had to do the guardian duty of the temple gates forever.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected picture books for preschool children whose content is consistent with the four virtues of sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit.

อื่น ๆ / Other

เนื้อหาอื่นๆ
Other

Kaotampublishing Kids Book สำนักพิมพ์เก้าแต้ม

ชื่อ / NAME
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER สำนักพิมพ์เก้าแต้ม
Kaotampublishing Kids Book
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER
โทรศัพท์ / TEL 02 889 2653
อีเมล / EMAIL
WEBSITE
FACEBOOK kaotampublishing
ETC
View Author posts