ตุ๊กติ๊ก กับ ตุ๊บปอง เล่น..ของเล่นเพื่อนรัก / Tuk Tik and Toobpong Playing With Beloved Toys

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนเล่นที่น่ารักเสมอ ทั้งหมา แมว นก ไก่ ปลา เมื่อเด็ก ๆ ได้รู้จักดูแลผู้อื่น จะทำให้จิตใจอ่อนโยน รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองตื่นนอนตอนเช้า อาบน้ำแต่งตัวเสร็จ ก็นำอาหารมาให้ลูกหมา ลูกแมว ปลาและนก กิน เสร็จแล้ว จึงพากันเดินไปสวนหลังบ้าน โปรยข้าวเปลือกให้แม่ไก่ลูกไก่ แล้วเก็บไข่ไก่ไปทำอาหาร ย่าบอกให้หลาน ๆ เลือกแมวหรือหมากลับไปเลี้ยงที่บ้าน สองพี่น้องดีใจแต่พ่อแม่บอกว่าให้คิดให้ดีว่า ใครจะเป็นคนหาอาหาร ใครจะเป็นคนอาบน้ำ ใครจะเป็นคนเก็บอึ ล้างฉี่ สองพี่น้องต้องขบคิดว่าจะเอาสัตว์ไปเลี้ยงดีไหมน้อ

Pets are always cute playmates, dogs, cats, birds, chickens, or fish. When children learn to take care of others, it will make them gentler and encourage them to put themselves in someone else’s shoes and live peacefully with others.

Tuktik and Toobpong woke up in the morning. After showering and dressing, they brought food for the puppies, kittens, fish, and birds. Then they went to the backyard to feed the hens and chicks with grains before collecting eggs for cooking. Grandma told her grandchildren to bring a cat or a dog back home with them. The two siblings were happy, but their parents warned them to consider this carefully. Who would feed them? Who would bathe them? Who would be in charge of cleaning up poop and pee? Two siblings must carefully consider whether it is a good idea to have a pet.

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป หรือตุ๊บปอง ทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่านในเด็กและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 30 ปี ผลงานของตุ๊บปองกว่า 100 เล่ม ได้รับรางวัลระดับชาติและได้รับการคัดสรรจากองค์กรต่างๆ ให้เป็นหนังสือดีสำหรับเด็กวัย 0-5 ปี และกว่า 20 เล่ม ขายลิขสิทธิ์ต่างประเทศ

Ruangsak Pinprateep or Toobpong has been working in life quality improvement for 30 years, organizing learning activities and encouraging children and families to read. Over 100 volumes of his work have received national awards. Various organizations have recommended his works as books for children aged 0-5 years, with over 20 versions sold internationally.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

100 เล่มหนังสือดี สำหรับเด็กและเยาวชน
One of the great hundred books for children and teens

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2561 / 2018

PLAN FOR KIDS CO., LTD.

ชื่อ / NAME PLAN FOR KIDS CO., LTD.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER Hello Kids Publisher
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER Hello Kids Publisher:-
Creating fun activity books and educational media for preschoolers and young children.
โทรศัพท์ / TEL +662 575 2559
อีเมล / EMAIL rights@planforkids.com
WEBSITE https://www.planforkids.com/
FACEBOOK https://www.facebook.com/planforkids
ETC
View Author posts