ตุ๊ต๊ะซื่อสัตย์จังนะ / Tuta Is an Honest Boy!

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

พบกับนิทานสามภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน เรื่อง “ตุ๊ต๊ะ ซื่อสัตย์จังนะ” เล่มนี้ ที่จะพาเด็ก ๆ ไปเรียนรู้เรื่องความซื่อสัตย์ไปกับ “ตุ๊ต๊ะ” และ “น้องจีจี้” ในวันที่คุณพ่อและคุณแม่พาทั้งสองคนไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ แล้วมีเหตุกาณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ที่จะเป็นบททดสอบความซื่อสัตย์ที่มีในใจตน ตุ๊ต๊ะจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์นี้กันนะ มาเรียนรู้เรื่องความซื่อสัตย์ ไปกับตุ๊ต๊ะและจีจี้กันเถอะ!

This multi-lingual picture book – Thai, English, Chinese titled “Tuta Is an honest Boy!”, will take children to learn about honesty with characters of “Tuta” and “Jijee.” Their parents took them to visit a Dinosaur Museum on the day, but an unexpected event happened. That event would measure their honesty. What would Tuta and Jijee decide to do in the situation? Let’s learn about a habit of honesty together with Tuta and Jijee!

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected picture books for preschool children whose content is consistent with the four virtues of sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit.

Thongkasem Publishing สำนักพิมพ์ทองเกษม

ชื่อ / NAME
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER สำนักพิมพ์ทองเกษม
THONGKASEM
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER สำนักพิมพ์ทองเกษม บ่มเพาะปัญญา พัฒนาพลังแห่งความคิด มุ่งมั่นผลิตสื่อการศึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้ของวัฒนธรรม จริยธรรม และภูมิปัญญาของตะวันออก พร้อมกับสุนทรียภาพอันเบิกบาน ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา
Thongkasem Publishing House aims to cultivate wisdom, develop the power of thought, be committed to producing educational materials, and distribute knowledge of culture, ethics, and understanding of the East and joyful aesthetics for making Thai society a wisdom society.
โทรศัพท์ / TEL 0 2648 8000
อีเมล / EMAIL editor@thongkasem.com
WEBSITE www.thongkasem.com
FACEBOOK Thongkasem
ETC
View Author posts