หัวขวานไม่แข่ง / The Woodpecker Doesn’t Want a Competition

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

นกทั้งหลายสมัครแข่งตั้งไข่ เพราะอยากได้มงกุฎขนนกสีรุ้งเป็นรางวัล มีเพียงหัวขวานตัวเดียวเท่านั้นที่ไม่คิดแข่งเป็นเพราะอะไร

นิทานภาพคำกลอนชุดนี้ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี สร้างเสริมทักษะชีวิต ฝึกทักษะภาษาไทยเรียนรู้สระสั้น ยาวผ่านคำกลอนที่ลงท้ายด้วยเสียงสระซ้ำๆ กันเป็นท่วงทำนองสนุกสนาน จดจำง่าย

All of the birds entered the Egg Putting Down competition to win a rainbow feather crown as a prize. Only the woodpecker refused to compete. Why did he do that?

This poem picture book cultivates a good conscience while developing life skills. It also helps practice Thai language skills and learn short and long vowels through rhymes that conclude with repeated vowel sounds in an easy-to-remember rhythm.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the four virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit

PASS AT KIDS PUBLISHING

ชื่อ / NAME
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER พาสแอดคิดส์
PASS AT KIDS PUBLISHING
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER 69/18-19 หมู่ 6 ถนนบรมราชชนนี แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
69/18-19, Moo 6, Baromrachachonnee Road, Talingchan, Bangkok, 10170
โทรศัพท์ / TEL 02 881 2840
อีเมล / EMAIL info@passeducation.com
WEBSITE www.passeducation.com
FACEBOOK passeducation
ETC
View Author posts