อ๊ะ อ๊ะ อย่าตื่นสายนะ / Ah Ah! Don’t Wake Up Late

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

สนุกสนานหรรษาไปกับนิทานอ่านแรปส่งเสริมคุณธรรม ลงท้ายเสียงสระอะ เรื่อง “อ๊ะอ๊ะ อย่าตื่นสายนะ” ที่จะช่วยปลูกฝังความมีวินัยให้กับเด็ก ๆ ผ่านเรื่องราวของช้างที่ตื่นสายไม่รับผิดชอบงาน จนเป็นเหตุให้เพื่อนถูกจับตัวไป ช้างจึงต้องหาทางช่วยเหลือเพื่อนสัตว์ออกมา ซึ่งถ่ายทอดด้วยสำนวนชวนอ่าน พร้อมภาพประกอบสี่สี น่ารัก ชวนติดตาม ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และแฝงคติธรรมที่ดีงามในการดำเนินชีวิตไปพร้อม ๆ กัน

Enjoy reading “Ah Ah! Don’t Wake Up Late,” a morality rap storybook that uses the vowel sound “-ah.” The story of the elephant who got up late and didn’t take responsibility for work caused his friends to be taken, so he had to find a way to rescue them to educate the children about discipline. This book entices readers with rhetoric, and when combined with its magnificent four-color illustrations, it gives children both enjoyment and moral guidance in life.

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

My Morals
โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
Establishing Morals for Thai Children in the Transitional Era Project

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2564 / 2021

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

Morals in New Normal
หนังสือนิทานคัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Selected storybooks for preschool children whose content is consistent with the 4 virtues; sufficiency, discipline, honesty, and volunteer spirit

PASS AT KIDS PUBLISHING

ชื่อ / NAME
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER พาสแอดคิดส์
PASS AT KIDS PUBLISHING
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER 69/18-19 หมู่ 6 ถนนบรมราชชนนี แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
69/18-19, Moo 6, Baromrachachonnee Road, Talingchan, Bangkok, 10170
โทรศัพท์ / TEL 02 881 2840
อีเมล / EMAIL info@passeducation.com
WEBSITE www.passeducation.com
FACEBOOK passeducation
ETC
View Author posts