เม่นมาแล้ว-1

สรุปย่อรายละเอียดหนังสือ / Description / Synopsis

เม่นน้อยหนามแหลมอยากเล่นใกล้ๆ เพื่อน จึงชอบขยับเข้าไปชิดๆ อีกนิด แต่เพื่อนกลับวิ่งหนีแล้วร้องตะโกนบอกกันทุกทีว่า “ระวัง เม่นมาแล้ว” เม่นน้อยจึงลองเว้นช่องว่างเล่นให้มีระยะห่างแบบพอดี ถ้าทำอย่างนี้ น่าจะดีกว่าไหมนะ

A hedgehog with sharp spines wants to play with its friends. However, when it goes near, they always run away and shout, “Watch out! The hedgehog is here!” So, the hedgehog tries keeping a proper distance while playing. Would it be better this way?

เกี่ยวกับผู้เขียน / About the Author

ขัตติยดา ไชยโย จบการศึกษาปริญญาเอกด้านการศึกษา จาก University of Northern Philippines เชื่อมั่นพลังของนิทานที่สอนเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการบริหาร บริษัท เพอลังอิ พับลิซชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

Khattiyada received her doctorate in Education from the University of Northern Philippines. She believes storybooks can help children relate difficult topics to the learning content and understand them better. At present, she works as a managing editor at Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.

การขายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศ / Copyright Trading to Other Countries

Malaysia
English & Chinese
2019

รางวัลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับ / Award Information

รางวัล / Award

หนังสือดีที่ส่งเสริม EF โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบันรักลูก
Executive Functions Book Award from Rakluke Group and Thai Health Promotion Foundation

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2562 / 2019

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

ส่งเสริม EF – Self Monitoring
Promote EF – Self Monitoring

รางวัล / Award

เข้ารอบสุดท้าย หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปี
The finalists for the Book Award The Bangkok International Book Fair from OBEC, MOE

ปีที่ได้รับรางวัล / Year

2560 / 2017

ประเภทและรายละเอียดของรางวัล / Award Description

เกียรติบัตร หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปี

Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.

ชื่อ / NAME บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Pelangi Publishing (Thailand) Co., Ltd.
สำนักพิมพ์ / PUBLISHER คิดบวก
Kidbuak
ข้อมูลสำนักพิมพ์ / ABOUT PUBLISHER สำนักพิมพ์คิดบวก คือสำนักพิมพ์ในเครือ บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สร้างสรรค์หนังสือ และสื่อการเรียนรู้สำหรับวัยอนุบาลหลากหลายประเภท ทั้งหนังสืออ่าน หนังสือเสริมทักษะ และสื่อการเรียนรู้ ที่พัฒนาเนื้อหาให้สอดรับกับยุคดิจิทัล พาเด็กๆ ก้าวทันอย่างรู้ทันด้วยพื้นฐานความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกสมัยใหม่/

KID+ The concept of “More Than Publisher” best describes books and media for preschoolers produced by KID+ Publishing House that offers innovations beyond visual perception.

โทรศัพท์ / TEL +66 2935 6368-9
อีเมล / EMAIL ppt@pelangibooks.com
WEBSITE www.pelangithai.com
FACEBOOK pelangithailand
ETC Line: @pelangithai
View Author posts