หนังสือที่นำไปดัดแปลง สร้างสรรค์ เป็นงานอื่นๆ

หนังสือหรือวรรณกรรมนอกจากการได้รับรางวัล มีการซื้อขายลิขสิทธิ์แปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษาแล้ว ยังนำไปสร้างสรรค์ ดัดแปลง ต่อยอดเป็นงานอื่น ๆ ได้ เช่น พัฒนาไปสู่การสร้างเป็นละคร ภาพยนตร์ การ์ตูน เกม คาแรคเตอร์ ฯลฯ โดยปัจจุบันมีหนังสือที่ถูกนำไปต่อยอดเป็นงานอื่น ๆ ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ